”Alliansen och MP, kör inte över invånarna!”

https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Insandare/allianse-och-mp-kor-inte-over-invanarna

• Nätverket Hela Nacka om MP:s brutna vallöften

Inför valet drev nätverket Hela Nacka vikten av att inte bara bygga stad utan att också bygga ett gott samhälle.

Vi pekade bland ­annat på värdet av att ­behålla Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg som ­rekreationsområden och gröna kilar, vi stod bakom det folkliga initiativet om att bygga en idrottspark i Sickla och att bygga nya Näckenbadet i Fisksätra.

Slutligen pekade vi på vikten av att ha levande mötesplatser där alla åldrar kan vistas.
Vi exemplifierade med kulturhusen och biblioteken och föreslog att alla kulturhus ska få ytor som motsvarar den pågående befolkningsökningen men även långsiktig, rimlig finansiering. Vi uppvaktade alla partier och avslutade med en utfrågning före valet. Det stod klart att M, C, ­L och KD inte ville rucka på några av dessa planer men det ville hela oppositionen.

Så kom väljarnas ­besked, merparten av de partier som ville ge Nacka bygger stad-projektet en mänskligare framtoning gick framåt. Oppositionen fick majoritet men lyckades inte ta den unika chansen till maktväxling efter 51 års obrutet styre med M i den ledande rollen.

Alla politiker vill naturligtvis få makten, det är först då man kan genomföra sina visioner. Men det är skillnad på att sträva efter makten och att köra över kommuninvånarna för att nå den. Miljöpartiet valde att bryta sina löften till väljarna vilket kanske starkast exemplifieras med att byta fot när det gäller Sickla idrottspark och simhallen.

Vid utfrågningen som Rädda Nackaidrotten höll före valet svarade MP ja ”till förslaget med Sickla idrottspark”, nej ”till att anlägga fotbollsplaner i Källtorp”, ja ”till att skapa större ytor för fotboll på Sicklavallen” och både S och MP sa ja ”till att Fisksätra är en lämpligare plats för en simhall än Saltsjöbaden” (https://www.youtube.com/watch?v=1gDHCPnv3Qc och https://www.youtube.com/watch?v=LVsfJMGX46k). Efter valet röstade de precis tvärt emot. Den M-ledda alliansen är självklart nöjd med att få sitta kvar med obruten makt. Men vi väljare då?

Det som känns obehagligt är att i alla de ovanstående frågorna har alliansen slutit avtal med MP om att genomföra dem, trots valresultatet. Det känns kanske skönt för alliansen att därmed kunna driva igenom sina önskemål trots valförlusten, men det görs i strid med den stora medborgerliga opinionen. Men demokratin då?

Nätverket Hela Nacka
Eva Nisser, Martha Bengtsson