Om nätverket

Vilka är vi

Nätverket Hela Nacka samlar kommuninvånare från hela Nacka. Vi är öppna för alla och är partipolitiskt obundna. Nätverket skapades inför valet i september 2018 för att ville ställa krav, komma med förslag och uppmana kommunens politiker till att tänka i nya banor. Nätverket fortsätter efter valet att i samverkan vara en konstruktiv partner som representerar flera parter i civilsamhället, såsom föreningar, fastighetsägare etc. i hela Nacka.

Hela Nackas utgångspunkt

Vi vill:

  • att bostadsbyggandet i Nacka ska vara värdigt både mot människorna som redan bor här och mot dem som ska flytta in
  • att ingen förtätning sker i redan bebyggda områden innan tillräckligt antal infartsparkeringar ordnats
  • att tätare bebyggelse bara görs om närliggande naturliga grönområden kan garanteras
  • att kommunen följer lagen, agerar demokratiskt och transparent i alla processer.

Läs om hur vi ser på lagstiftning och medborgarinflytande och hur vi önskar att Nacka kommun blir en föregångskommun vad gäller demokrati och transparens

Därefter beskriver vi vår vision, våra mål och medel för att uppnå de fyra att-satserna ovan.