Trafik och parkeringar

Fokusområde 2 – kommuninvånarnas kommunikationer

Hör vad dina politiker lovade om trafik och parkeringar innan valet 2018

Där Nackas 100 000 invånare redan bor måste kommunen se till att det finns tillräckligt med infartsparkeringar. Annars kan steget att lämna bilen hemma inte tas. Det är stor skillnad på att bo i de gamla områdena med många gånger långt till allmänna kommunikationer och de nya områdena – Nacka stad – där alla kommer att bo i närheten av tunnelbanan. Vi kräver att Nacka kommun utgår från det faktiska behovet och löser dagens problem först. Har man inte gjort en inventering av hur läget faktiskt ser ut måste det göras och sedan måste infartsparkeringar anläggas som också räcker till. Vi anser inte att det är kommunens sak om människor väljer att äga bil eller inte, däremot ska kommunen göra det möjligt att pendla med allmänna kommunikationer.

För alla som dagligen behöver resa in mot Stockholm för arbete, studier eller annat spelar smidiga kommunikationer en mycket stor roll. Vi Nackaborna har många besvärliga år framför oss. Om alla de infrastrukturella satsningarna som pågår eller är planerade kommer att lösa våra kommunikationsproblem vet vi inte men det måste våra politiker kunna redovisa innan fler invånare bjuds in till kommunen.

Kostnaden för den enskilde arbetstagaren är stor vid försämrade kommunikationer. En halvtimmes arbetstidsförlängning per dag i form av köande innebär lågt räknat en lönesänkning på ca sex procent! Den ekonomiska risken för kommunen och därmed oss alla skattebetalare är stor med en kalkyl för ”Nacka bygger stad” som bygger på att goda priser kan tas ut för bostäder, vilket i sin tur bygger på att kommunikationerna är excellenta. Det finns negativa tecken för byggmarknaden och de bostäder som nu byggs får vänta på t-banan i bästa fall i tio år. 

Vi har ställt frågor till kommunen angående trafik och kommunikationer (se detta dokument med skriftliga svar, obs stor fil med många inbäddade filer i svaren).
Av svaren vet vi:

 • att det saknas infartsparkeringar i princip överallt
 • att de flesta infartsparkeringar blir fullbelagda före kl. 08.00
 • att 60 % av infartsparkeringarna i Boo försvinner under de kommande tre åren
 • att 40 % av infartsparkeringarna på Sicklaön försvinner under de kommande tre åren
 • att det i dagsläget inte planeras nya infartsparkeringar i någon större omfattning.

Hela Nacka kräver mot bakgrund av ovanstående:

 • att ingen förtätning sker i befintliga bostadsområden innan tillräckligt antal infartsparkeringar finns
 • att arbetet med att ta fram infartsparkeringar ges högsta prioritet
 • att nytänkande präglar arbetet med att lösa frågan om infartsparkering
 • att kommunen är drivande i att det blir sprinklers i tunnlarna i Södra länken.[1]

Alla vet att det inte finns en massa fria parkeringsytor runt om i kommunen men problem är till för att lösas. Förslag på nytänkande:

 • gräv ner p-platser
 • spräng in p-platser
 • ställ krav på dem som bygger Nacka stad att de måste bidra med ett specificerat antal p-platser för övriga Nacka i närheten av t-banestationerna och andra kommunikationsnoder. Planera för underjordsparkering vid det kommunikativa navet vid Nacka Forum för att täcka nuvarande och framtida behov av infartsparkeringar som inte löses på andra sätt
 • utred mindre, lokala matarbussar för dem som har långt till allmänna kommunikationer.   

[1] https://mitti.se/nyheter/trafik/sodra-lanken-kan-sprinklers-copy/