Medel

Hur går vi tillväga – vilka är Hela Nackas medel?

Den centrala frågan är hur vi ökar demokratin och transparensen i Nacka kommun. Genom att välja några fokusområden – det finns naturligtvis många fler – och analysera hur kommunen behandlar dem och berörda invånare vill vi kasta ljus över frågan.

Nätverket Hela Nacka vill verka för balanserade förslag, kritik där den är befogad och konstruktiva förslag där så är möjligt.

Nätverket Nacka vill att kommunen börjar göra samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar för naturresurser. Det måste ju ligga i allas vårt intresse, som kommuninnevånare såväl som kommunpolitiker, att vi som bor här:

  1. mår bra (idag skriver läkare ut fysiska aktiviteter (FaR) på recept till sjuka människor, en succé enligt Statens folkhälsoinstitut. Kanske kommer läkare också ordinera naturvistelser av samma skäl)
  2. bidrar till skatteintäkterna
  3. inte belastar samhällets institutioner mer än nödvändigt.

I detta sammanhang spelar det roll:

  1. hur vi bygger
  2. kvaliteten på miljöerna som våra barn växer upp i
  3. hur lättillgänglig och rik naturen är
  4. hur bra våra kommunikationer fungerar.

Ett naturområde är inte det andra likt. Det finns:

  1. naturområden som har en mycket större betydelse än dess geografiska yta, som t.ex. en våtmarks betydelse för ett större ekosystem, t.ex. Älta våtmark
  2. grönområden som berikar stora upptagningsområden och många individer som t.ex. Nackareservatet och Erstavik
  3. mindre, tätortsnära grönområden som Gröna Dalen, Lillängsskogen, Skuruparken och framtida stadsparker.