Stormöte torsdag 2019-08-29

Öppet för alla intresserade.
Ingen föranmälan behövs.

Plats: Stadshuset, Nackasalen
Tid: kl 19:00-21:00

Dagordning

1. Val av mötessekreterare

2. Fokusområden
Vad ska vi satsa på?
Vi har slagit fast fyra områden: förtätning,  kommunikationer, grönområden och hur kommuninvånarna bör hanteras.
Men vad satsar vi på inom dessa?

3. Från nätverk till förening?
Ska vi bilda en förening med stadgar, styrelse, valberedning och medlemsavgift?

4. Hur engagerar vi fler?

5. Övriga frågor

6. Nästa möte